# Име Количество Цена
1 Наливна Бира - Диво Пиво 300мл Поръчай Детайли 300 грама 3.00 лв.
2 Приматор - Английски Пейл Ейл Поръчай Детайли 500 грама 4.80 лв.
3 Приматор тъмна Поръчай Детайли 500 грама 4.80 лв.
4 Клаущалер безалкохолна Поръчай Детайли 330 грама 3.80 лв.
5 Приматор бяла Поръчай Детайли 500 грама 4.80 лв.
6 Радебергер Поръчай Детайли 330 грама 3.80 лв.
7 Шоферхофер Поръчай Детайли 500 грама 4.80 лв.
8 Наливна Бира - Диво Пиво 500мл Поръчай Детайли 500 грама 4.90 лв.